Hỗ Trợ - TLBB Long Vũ Môn
TLBB Long Vũ Môn

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  PhtCqT
  116
  Võ Đang
  2
  #b#u#e0000ff#45 L B #45
  73
  Tiêu Dao
  3
  TOsin
  53
  Nga My
  4
  ShinYou
  48
  Võ Đang
  5
  MeoDenXxX
  45
  Võ Đang
  6
  ngT
  33
  Tiêu Dao
  7
  iZeus
  27
  Võ Đang
  8
  GiaqH
  26
  Tiêu Dao
  9
  LongEter
  24
  Nga My
  10
  123
  23
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private